INFORMACJE O NAS

Amerykańskie Stowarzyszenie Adwokatów Imigracyjnych (AILA) to ogólnokrajowe zrzeszenie ponad 11 tys. adwokatów i wykładowców prawa, praktykujących i nauczających prawa imigracyjnego.

Stowarzyszenie AILA zarejestrowano w roku 1946, a jest ono organizacją typu non-profit świadczącą bieżące kształcenie, usługi profesjonalne i wiedzę fachową, poprzez swe 36 oddziałów i ponad 50 komitetów krajowych. AILA jest organizacją stowarzyszoną z Krajowym Stowarzyszeniem Adwokatów (American Bar Association –ABA), reprezentowanym w Izbie Delegatów ABA (House of Delegates).

Więcej informacji o AILA znajdziesz odwiedzając nasz portal www.aila.org.

Krajowe Stowarzyszenie Adwokatów (ABA) to największa na świecie organizacja wolnozrzeszająca członków indywidualnych. Przy stanie niemal 400 ty. członków, ABA jest źródłem akredytacji wydziałów prawa i uczelni prawnych, kształcenia ustawicznego, wiedzy na temat prawa, programów pomocy zawodowej adwokatom i sędziom, oraz inicjatyw na rzecz doskonalenia publicznego funkcjonowania systemu prawnego.

Komisję ABA d/s Imigracyjnych założono w roku 2002, a kieruje ona wysiłkami ABA w kierunku zapewniania sprawiedliwego traktowania i przestrzegania legalnych procedur wobec imigrantów i uchodźców na terenie USA. Stowarzyszenie prowadzi obecnie projekt Zwalczania Oszustw Załatwiaczy, dedykowaną likwidacji oszustw w dziedzinie konsultacji imigracyjnych.

CZY TY LUB KTOŚ ZNAJOMY PADLIŚCIE OFIARĄ MACHINACJI ZAŁATWIACZY AGENCYJNYCH?
JEŚLI TAK, PROSIMY DZWONIĆ DO NAS: (202) 442-3363

 

KONTAKT Z AILA

Pocztą:
American Immigration Lawyers Association
Suite 300
1331 G Street, NW
Washington, D.C. 20005

Telefonicznie:
(202) 507-7600

Email: stopnotariofraud@aila.org

KONTAKT Z ABA

Pocztą:
Fight Notario Fraud Project
ABA Commission on Immigration
740 Fifteenth Street, NW
Washington, D.C. 20005

Telefonicznie:
(202) 442-3363

Email: fnf@americanbar.org

 

 

 

 

 

 

 

Translation services for this website provided by Foundation for International Services, Inc.