KTO MA KWALIFIKACJE, ABY POMAGAĆ IMIGRANTOM W ICH SPRAWACH PRAWNYCH?

Kwalifikacje do świadczenia porad prawnych w sprawie imigracyjnej lub wnioskowaniu o 'zieloną kartę' posiada jedynie koncesjonowany prawnik lub akredytowany zastępca. W odróżnieniu od ,,załatwiacza”, adwokat imigracyjny uko ńczył wieloletnie studia i praktykę zawodową, zanim otrzymał koncesję do reprezentowania swych klientów. Jeśli chcesz sprawdzić aktualny status adwokata imigracyjnego i posiada rejestrację zawodową, należy skontaktować się ze stanową izbą adwokacką lub sądem najwyższym stanu. Można również sprawdzić, czy danemu adwokatowi imigracyjnemu kiedykolwiek zawieszono lub odebrano prawo występowania przed sądem imigracyjnym, Imigracyjną Komisją Odwoławczą (BIA) lub federalnym urzędem imigracyjnym (USCIS).

Akredytowany pełnomocnik (nie będący zarejestrowanym adwokatem, ale osobą uprawnioną do świadczenia pewnego zakresu pomocy imigracyjnej) musi być zatrudniony w jednej z Uznanych Instytucji, aby mieć upoważnienie BIA. Kwalifikacje do udzielania porad w sprawach imigracyjnych mają więc tylko uznane instytucje wyliczone w tym wykazie. Organizacje takie muszą albo świadczyć swe usługi darmowo, albo za znikomą (“nominalną”) opłatą. Proś o pokazania Ci egzemplarza decyzji komisji BIA, uznającej urzędowo daną instytucję. Zapytaj także o wykaz praktykujących w zawodzie aktualnie i dotychczas poddanych czynnościom dyscyplinarnym, aby przekonać się, czy akredytowanego zastępcy kiedykolwiek wydalono lub zawieszono w czynnościach zawodowych.

Prawo zabrania notariuszom w USA udzielania porad imigracyjnych – nawet co do wypełniania blankietu lub wniosku o zieloną kartę – gdyż czynności takie powinien wykonywać jedynie licencjonowany adwokat imigracyjny lub akredytowany zastępca.

Analogicznie, adwokaci zagraniczni nielicencjonowani w USA nie posiadają upoważnienia do świadczenia usług imigracyjnych w USA.

Niekiedy, student prawa biorący udział w praktykach zawodowych (‘clinic'), programie porad dla osób niezamożnych lub w ramach instytucji non-profit może reprezentować klienta zgodnie ze wskazaniem odnośnego przepisu.

CZYM SĄ “AGENCJE”?

Załatwiacze nie są adwokatami. Nie są również uznanymi akredytowanymi zastępcami prawnymi z uprawnieniami od rządu federalnego USA. Używają oni często określenia “notariusz publiczny”, dla reklamy swych usług w środowisku latynoskim. Tytuł taki nie jest uznawany w USA na równi z uznaniem w niektórych krajach Ameryki Łaci ńskiej.

Mimo, że usługi w sprawach imigracyjnych bywają świadczone przez uznane instytucje religijne i socjalne, nie-adwokaci reklamujący się jako “konsultanci” w sprawach prawnych, czy też “załatwiacze” nie posiadają upoważnie ń do udzielania porad w kwestiach prawnych.

Osoby takie często wyzyskują innych w swoim środowisku narodowościowym. Niektóre z nich faktycznie starają się służyć poradą prawną, lecz tego nie potrafią. Inni jeszcze przyjmują od klienta pieniądze, nie zamierzając nigdy nawet składać odnośnych papierów w jego imieniu, czy służyć inną pomocą. Nie daj skrzywdzić siebie ani swoich bliskich!

CZY PADŁEŚ OFIARĄ KONSULTANTA LUB ‘ZAŁATWIACZA’?

Obiecując tak wiele - a wiedząc tak mało - agencje takie często niszczą marzenia imigrantów. Obiecują atrakcyjne cenowo błyskawiczne wyniki w zakresie wszystkiego od uzyskania obywatelstwa po odnowienia zielonej karty, nie znając przy tym przepisów emigracyjnych. Nawet wykonując obiecywane czynności, np. złożenie dokumentacji do zielonej karty, popełniają przy tym błędy proceduralne, z trwałymi szkodami dla sprawy. W sumie, wielu tych konsultantów to po prostu nabieracze, uzyskujący zaufanie "klienta” – i jego pieniądze – bez uzyskania jakichkolwiek ostatecznych wyników.

RATUJ MARZENIA SWOJEJ RODZINY

Aby nie dać się nabić w butelkę, korzystaj ze zdrowego rozsądku! Ludzie niekiedy słyszą to, co bardzo chcą usłyszeć—bądź czujny! Jeśli obietnica brzmi jak bajka – to pewnie jest bajką.

 • Gdy ktoś opowiada Ci o trzymanym w tajemnicy nowym przepisie imigracyjnym lub twierdzi, że ma wpływy lub chody w federalnym urzędzie lub instytucji – nie wierz w to.
 • Nie płać komuś, kto obiecuje skierować Cię do adwokata imigracyjnego
 • Jeśli adwokat imigracyjny nie posiada licencji – zwijaj żagle
 • Nigdy nie składaj podpisu pod wnioskiem lub podaniem z nieprawdziwymi danymi, i unikaj podpisywania jakichkolwiek blankietów. Jeśli trzeba podpisać niewypełniony blankiet, pamiętaj uzyskać kopię wypełnionego dokumentu, a przed jego złożeniem, sprawdź czy jego treść jest prawdziwa
 • Zawsze proś o dowód złożenia dokumentów - pytaj o kopię lub urzędowe pokwitowanie, gdy w Twoim imieniu złożony zostaje jakikolwiek dokument
 • Nie odstępuj od żądania mowy spisanej, wyszczególniającej wszystkie opłaty, i pamiętaj o wzięciu pokwitowania, szczególnie przy płatnościach gotówką. W przypadku zmiany warunków, żądaj pisemnego objaśnienia
 • Nie pozwalaj, aby ktoś “znajdował” Ci sponsora lub współmałżonka tylko, aby uzyskać zieloną kartę –jest to przestępstwem

GDZIE I JAK MOŻNA WYSTĄPIC PRZECIWKO KONSULTANTOWI, KT Ó ŃRY CI Ę SKRZYWDZIŁ?

Jeśli uważasz się za osobę poszkodowaną przez działanie “konsultanta” bezprawnie prowadzącego praktykę adwokata imigracyjnego, odwiedź nasz portal Gdzie szukać pomocy, gdzie znajdziesz odpowiednią instytucję na terenie swojego stanu. Możesz prosić władze swego stanu o podjęcie kroków przeciwko “konsultantowi”, który wyrządził Ci krzywdę, a Twoja skarga może być pomocna innym.

DLACZEGO AILA SPONSORUJE TEN PORTAL?

Ponieważ szkody wyrządzane przez "konsultantów" i agencje "załatwiaczy" wykonujące czynności adwokatów imigracyjnych w życiu i w rodzinach imigrantów są tak znaczne, jesteśmy zdecydowani przeciwstawić się tym szkodom. Portal ten jest naszym najświeższym wysiłkiem w publicznej akcji edukacyjnej o szkodliwym i nieuczciwym postępowaniu tych łowców skór. Ze smutkiem słuchamy niesamowitych opowieści imigrantów, zgłaszających się do naszych członków po zniszczeniu przez konsultanta wszelkich szans, jakie imigrant posiadał na otrzymanie zielonej karty, stałe zamieszkanie w tym kraju i/lub otrzymać obywatelstwo. Ponieważ w życiu zawodowym stale pomagamy ludziom, nie możemy bezczynnie przyglądać się szkodom wyrządzanym przez konsultantów.

JAK ZNALEŹĆ KOMPETENTNĄ POMOC IMIGRACYJNĄ?

Jeśli potrzebna Ci pomoc w znalezieniu adwokata imigracyjnego w Twojej okolicy, można skontaktować się ze stowarzyszeniem American Immigration Lawyers Association – AILA w internetowej witrynie www.ailalawyer.com.

Jeśli chcesz pomocy w znalezieniu akredytowanego zastępcy, kliknij tutaj, aby otrzymać wykaz. Pamiętaj, że akredytowany zastępca jest zatrudniony przez organizację non-profit typu socjalnego lub religijnego, uznany za posiadającego niezbędne umiejętności i wyszkolenie w zakresie prawa imigracyjnego. Osobom tym wolno jednak pobierać tylko niewielkie, czy nominalne, opłaty za swe usługi.

Nie daj się nabić w butelkę! Bardzo często nieuczciwi konsultanci twierdzą, że są adwokatami lub akredytowanymi zastępcami. W razie konsultacji u akredytowanego adwokata, sprawdź, czy posiada licencję. Jeśli pracujesz z akredytowanym zastępcą, poproś o pokazanie akredytacji u jego lub jej aktualnego pracodawcy typu non-profit.

Nie obawiaj się zgłosić do adwokata! Często honorarium pobierane przez “konsultanta" jest w istocie wyższe, niż u autentycznego adwokata z doświadczeniem. Często rozmowa z adwokatem o Twojej sytuacji osobistej jest darmowa. Aby znaleźć adwokata, poproś przyjaciół, sąsiadów lub krewnych o kogoś godnego polecenia.

NIE STAĆ CI Ę NA ADWOKATA IMIGRACYJNEGO?

Niestety, w wielu sprawach imigracyjnych władze nie zapewniają darmowej pomocy adwokatów; zazwyczaj oczekuje się od Ciebie, że sam(a) wynajmiesz adwokata. Istnieją jednak alternatywy w zakresie bezpłatnych usług adwokackich, a w tym:

 • Pomoc od akredytowanej organizacji non-profit dla pewnych osób spełniających kwalifikacje – za niewielką opłatą lub nawet gratisowo
 • Skierowania do adwokata imigracyjnego pro bono (gratis) na niektórych obszarach
 • Adwokaci ci są bardzo zaangażowani w tę działalność - każdego roku wyznaczają sobie pewną liczbę godzin pracy za darmo (pro bono), mimo, że popyt na te usługi jest często kolosalny. Można zawsze zapytać adwokata, czy nie wziąłby danej sprawy na zasadzie nieodpłatnej.

Prosimy pamiętać – Ani federalny Department of Homeland Security ani sąd imigracyjny nie zaoferuje Ci porady ani zastępstwa prawnego.

JAKIE SĄ PRAWA KLIENT Ó ŃW?

Osoba zatrudniająca adwokata imigracyjnego lub akredytowanego zastępcę posiada pewne prawa. Masz prawo do:

 • Pisemnego rozliczenia lub umowy objaśniających czynności, które wykona w Twojej sprawie adwokat wraz z opłatami, jakie za nie naliczy
 • Otrzymywania informacji o postępach w Twojej sprawie, oraz złożonych dokumentach
 • Pełnego zestawu kopii wszelkich formularzy lub dokumentów złożonych w Twojej sprawie
 • Rozliczenie Twojej sprawy, z wyszczególnieniem łącznego kosztu, i z pokwitowaniami za wniesione płatności

 

CZY NA TWOJE PYTANIE LUB WĄTPLIWOŚĆ NIE ODPOWIEDZIANO TUTAJ?

Jeśli drąży Cię wątpliwość lub masz pytania odnośnie oszustw "konsultantów”, na które ta witryna nie odpowiedziała, prosimy o kontakt z nami pod emailowym adresem stopnotariofraud@aila.org. Nie będzie tam porady prawnej, ani pomocy w indywidualnej sprawie.