FEDERALNA OCHRONA KONSUMENTA

Federalna Komisja Handlu (FTC), jako krajowa instytucja chroniąca konsumentów, zbiera skargi wobec firm/praktyk rynkowych, w tym oszustw “konsultantów”, w celu wykrywania prawidłowości w tej bezprawnej działalności. Składając własną skargę (czy to anonimowo, czy pod nazwiskiem) przeciwko konsultantowi lub “załatwiaczowi” imigracyjnemu, wnosisz indywidualny wkład w zdolność FTC do badania i ewentualnego ścigania rozpoznanych przestępców. FTC nie rozwiązuje indywidualnych skarg, więc najlepiej jest równolegle składać skargę w stanowym urzędzie dochodzeniowym w zakresie oszustw konsultantów i wszelkich “załatwiaczy” i bezkoncesyjnego prowadzenia praktyki adwokackiej.

Składanie skargi przy pomocy internetowego przyrządu FTC pn. Asystent Petenta (Complaint Assistant)!

STANOWE URZĘDY OCHRONY KONSUMENTA

Aby złożyć skargę przeciwko konsultantowi imigracyjnemu lub “załatwiaczowi”, który wyrządził Ci krzywdę, można kontaktować się z następującymi urzędami w Twoim stanie:

map

Alabama Maine Oregon
Alaska Maryland Pennsylvania
Arizona Massachusetts Puerto Rico
Arkansas Michigan Rhode Island
California Minnesota South Carolina
Colorado Mississippi South Dakota
Connecticut Missouri Tennessee
Delaware Montana Texas
Florida Nebraska U.S. Virgin Islands
Georgia Nevada Utah
Guam New Hampshire Vermont
Hawaii New Jersey Virginia
Idaho New Mexico Washington
Illinois New York Washington D.C.
Indiana North Carolina West Virginia
Iowa North Dakota Wisconsin
Kansas Northern Marianas Wyoming
Kentucky Ohio  
Louisiana Oklahoma  

 

*W powyższym wykazie ujęto dane zebrane z urzędowych portali we wszystkich 50 stanach USA, Dystrykcie Columbia oraz kilku terytoriów zamorskich USA. Pomimo prób AILA uzyskania weryfikacji danych zawartych w tych wykazach, nie udzielamy gwarancji co do aktualności wszystkich numerów telefonów, adresów portali i innych danych.

PROJEKT ABA/AILA ZAPOBIEGANIA OSZUSTWOM ZAŁATWIACZY

Amerykańskie Stowarzyszenie Adwokatów (ABA) oraz Amerykańskie Stowarzyszenie Adwokatów Imigracyjnych (AILA) połączyły wysiłki na rzecz znalezienia bezpłatnego zastępstwa prawnego przeciwko załatwiaczom imigracyjnym. Mimo, że nie jesteśmy w stanie zagwarantować adwokata każdemu zgłaszającemu się, dołożymy wszelkich starań abyś miał(a) adwokata, który pomoże Ci stawić opór!

Jeśli jesteś prawnikiem zainteresowanym świadczeniem gratisowych usług na rzecz poszkodowanych, prosimy poświęcić chwilę na zapoznanie się z informacją Adwokaci imigracyjni pomagają poszkodowanym.

DYSCYPLINA WOBEC ADWOKATÓW

Od adwokatów imigracyjnych wymaga się utrzymywania wysokich norm etyki. Jeśli uważasz, że ktoś z adwokatury postąpił w sposób nieetyczny, należy skontaktować się ze stanowym stowarzyszeniem adwokatów w celu złożenia skargi i ewentualnego wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.

W odniesieniu zarówno do adwokatów jak i do akredytowanych zastępców, można również złożyć skargę w federalnym Department of Homeland Security lub w sądzie imigracyjnym. Odwiedź portal federalnego Departamentu Sprawiedliwości po dalsze szczegóły.